uwWachtdienst - Dé oplossingen voor wachtdiensten

uw WachtDienst

Het unieke systeem om wachtdienst schema's of wachtdienst verdeling op te stellen voor artsen, apotheken, scholen, bedrijven,.... Via een eenvoudige applicatie of programma kunnen beheerders volledige automatisch een maandschema instellen voor wachtdiensten.  

Elke deelnemer (lees: dokter) kan specifieke waarden opgeven waarmee rekening wordt gehouden bij  het opstellen van een schema. Na het creeëren van een schema kunnen Administrators zelf handmatig bijsturingen aanbrengen in het schema. Beperkte deelnemers (niet-administrators) kunnen heel simpel aanvragen versturen naar andere gebruikers om dagen te wisselen, even simpel kan de ontvanger via een klik op de knop deze wissel accepteren of weigeren.

Correcte afhandeling

De oproepen worden tijdens een wachtdienst doorgestuurd naar de arts van wacht. De oproepflow is volledig automatisch. Dit wil zeggen dat de deelnemers verschillende nummers kunnen opgeven waarnaar moet worden doorgeschakeld. Wanneer de oproep niet wordt beantwoord op één nummer dan zal er automatisch opnieuw worden doorgeschakeld naar het volgende nummer.  

Ook het oproepnummer van de beller kan ook worden doorgestuurd. Zo kan u nadien steeds terugbellen bij eventuele vragen.

Van elke oproep wordt ook een log gemaakt en wordt een rapport per e-mail verstuurd naar de desbetreffende deelnemer en de wachtkring verantwoordelijke. 

Notificatie

Iedere dag wordt automatisch een SMS verstuurd naar de deelnemer die van wacht is, zodat deze op de hoogte is van de komende wachtbeurt.

Iedere week krijgen alle deelnemers ook per email een overzicht met het schema voor de komende week.

Doorschakelen gebeurt eveneens volledig automatisch. Wanneer een patient belt tijdens een wachtdienst wordt die ogenblikkellijk doorgeschakeld naar de dokter van wacht. Belt de patiënt buiten de dienst, dan krijgen ze een boodschap te horen met uw opgegeven informatie.

Een maandschema kan via een simpele druk op de knop per maand of per deelnemer geexporteerd worden.

Logging

De online rapporteringsapplicatie in het wachtdienst programma registreert iedere oproep, of ze nu werd doorgeschakeld of niet. Iedere deelnemer kan hierop inloggen en kan hier alle informatie over oproepers, komende wachten, wachtschema's en dergelijke raadplegen.